OZZL

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Region Warmińsko - Mazurski

Uruchomienie strony internetowej OZZL Region Warmińsko – Mazurski

24 maja 2013

Z dniem dzisiejszym uruchomiona została strona internetowa Regionu Warmińsko – Mazurskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Na stronie postaramy się zamieszczać informacje na temat działalności OZZL w kraju oraz naszym regionie.

Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego OZZL